O BAMBIFESTu

BAMBIFEST v Českých Budějovicích pořádá RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.

Co je BAMBIFEST?

 • BAMBIFEST je pokračováním úspěšné akce Bambiriáda, Bamboška. Jedná se o akci, zaměřenou na prezentaci činnosti dětských a mládežnických spolků a dalších organizací, keré organizují volný čas dětí a mládeže a  prezentaci kulturních a uměleckých činností.
 • BAMBIFEST navštěvuje po celé České republice desetitisíce návštěvníků, zejména dětí, jejich rodičů a prarodičů.
 • BAMBIFEST umožňuje dětem a mládeži vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu. Děti a mládež se pak mohou rozhodnout, jaká činnost je nejvíce zaujala a té se zkusit věnovat. 
 • BAMBIFEST přináší zvýšení povědomí veřejnosti o nabízených aktivitách V blízkém okolí a zvýšení zájmu dětí a mládeže o jejich pravidelné navštěvování.
 • BAMBIFEST je jako dětská akce zásadně bez prodeje alkoholu a bez kouření.
 • Vstup na akci je zdarma.
 • Pořadatel RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. je nezisková, nevýdělečná organizace. Všichni pořadatelé pracují na akci  dobrovolnicky. Všechny finanční prostředky, které se podaří získat, jsou použity na  zajištění akce.
 • Od roku 2017 je BAMBIFEST v Českých Budějovicích součástí celostátního projektu, který sdružuje několik pořadatelů v různých městech České republiky. Více o celostátním přesahu na www.bambifest.cz .

Spolkům, organizacím pracujícím s dětmi a mládeží nabízíme:

 • prostor pro prezentaci své činnosti ve stánku,
 • možnost vystoupení na pódiu,
 • možnost moderovaných vstupů v průběhu akce,
 • šanci představit se široké veřejnosti,
 • možnost stravování během akce.

Partnerům a sponzorům BAMBIFEST nabízí:

 • umístění loga na plakátech a dalších materiálech,
 • umístění loga na pódiu přímo v areálu akce,
 • možnost prezentační akce na pódiu,
 • realizaci informační akce, předvedení produktů, apod.

Záštitu nad akcí přijali:

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. - 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje 

Ing. Jiří Svoboda - Primátor statutárního města České Budějovice

Mgr. Petr Podholanáměstek primátora Č.B. pro správu veřejných statků, veřejné zakázky, školství, územní plán, Pohřební ústav města České Budějovice, p. o., FCC České Budějovice, s. r. o., základní a mateřské školy

Zastita-bambifest-2017-mgr-petr-podhola

Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

http://amaterskatvorba.cz

Tuvat_2017_viz-dlouhy_300

Koordinátor projektu

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Na Mýtě 1556/10

700 30 Ostrava

www.radamok.cz

Regionální pořadatel

RADAMBUK-

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.

Husova tř. 622/45

370 05 České Budějovice

kancelar@radambuk.cz

Tel. 775 644 101, 775 644 003

 www.radambuk.cz

Sdílejte s námi