O BAMBIFESTu

BAMBIFEST v Českých Budějovicích pořádá RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.

Co je BAMBIFEST?

 • BAMBIFEST je pokračováním úspěšné akce Bambiriáda, Bamboška. Jedná se o akci, zaměřenou na prezentaci činnosti dětských a mládežnických spolků a dalších organizací, keré organizují volný čas dětí a mládeže a  prezentaci kulturních a uměleckých činností.
 • BAMBIFEST navštěvuje po celé České republice desetitisíce návštěvníků, zejména dětí, jejich rodičů a prarodičů.
 • BAMBIFEST umožňuje dětem a mládeži vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu. Děti a mládež se pak mohou rozhodnout, jaká činnost je nejvíce zaujala a té se zkusit věnovat. 
 • BAMBIFEST přináší zvýšení povědomí veřejnosti o nabízených aktivitách V blízkém okolí a zvýšení zájmu dětí a mládeže o jejich pravidelné navštěvování.
 • BAMBIFEST je jako dětská akce zásadně bez prodeje alkoholu a bez kouření.
 • Vstup na akci je zdarma.
 • Pořadatel RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. je nezisková, nevýdělečná organizace. Všichni pořadatelé pracují na akci  dobrovolnicky. Všechny finanční prostředky, které se podaří získat, jsou použity na  zajištění akce.
 • Od roku 2017 je BAMBIFEST v Českých Budějovicích součástí celostátního projektu, který sdružuje několik pořadatelů v různých městech České republiky. Více o celostátním přesahu na www.bambifest.cz .

Spolkům, organizacím pracujícím s dětmi a mládeží nabízíme:

 • prostor pro prezentaci své činnosti ve stánku,
 • možnost vystoupení na pódiu,
 • možnost moderovaných vstupů v průběhu akce,
 • šanci představit se široké veřejnosti,
 • možnost stravování během akce.

Partnerům a sponzorům BAMBIFEST nabízí:

 • umístění loga na plakátech a dalších materiálech,
 • umístění loga na pódiu přímo v areálu akce,
 • možnost prezentační akce na pódiu,
 • realizaci informační akce, předvedení produktů, apod.

 

Koordinátor projektu

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Na Mýtě 1556/10

700 30 Ostrava

www.radamok.cz

Regionální pořadatel

RADAMBUK-

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.

Husova tř. 622/45

370 05 České Budějovice

kancelar@radambuk.cz

Tel. 775 644 101, 775 644 003

 www.radambuk.cz