Informace pro organizátory, prezentující organizace

MÁME ZÁJEM SE PREZENTOVAT, CO PROTO MÁME UDĚLAT?

Přihlašovat  svojí prezentaci na BAMBIFESTu můžete na stránce http://budejovice.bambifest.cz/registrace.

Podmínkou pro prezentaci ve stánku je, aby byla aktivní - tedy nejlépe aby umožnila dětem, nebo účastníkům se zapojit do činnosti. Tato činnost by měla co nejlépe odrážet náplň programu vaší organizace. Vaše prezentace pak bude z pohledu celé akce vnímána jako jedno ze stanovišť, které bude zařazeno do velké hry pro děti. Každý dostane v Infobodu herní kartu s plánem akce a umístěním jednotlivých prezentací. Děti pak obcházejí jednotliv organizace a  plní úkoly.Podmínkou pro prezentaci ve stánku je, aby byla aktivní - tedy nejlépe aby umožnila dětem, nebo účastníkům se zapojit do činnosti. Tato činnost by měla co nejlépe odrážet náplň programu vaší organizace. 

 

Rádi bychom pozvali také co nejvíce souborů tanečních, hudebních, recitačních, dramatických, sportovních aj., které svým vystoupením obohatí, zpestří a oživí program celé akce. Jako v předchozích letech bude opět zajištěno zastřešené stabilní podium (délka 8 m, hloubka 6 m, výška 80 cm), zastřešený divácký prostor před podiem a profesionální zvukařské vybavení. Nejde o perfektní umělecký výkon, ale o to představit se široké veřejnosti.  

Jestliže se Vaše organizace bude prezentovat jak ve stánku, tak na pódiu, je nutné vyplnit pro každou činnost přihlášku zvlášť. 

V případě přihlášení po uzávěrkách přihlášek  Vám již nemůžeme garantovat  uvedení na tištěných informačních materiálech. Pokud máte zájem přihlásit se po termínu, kontaktujte nás i přes to,  budeme situaci řešit individuálně. 

SCHŮZKA ORGANIZÁTORŮ  15.5.2018

Před samotnou akcí probíhá schůzka prezentujících organizací a organizátorů akce ve stáncích . To z toho důvodu, aby jsme plně informovali všechny zúčastněné a dali jim prostor na konkrétní dotazy, domluvili rozmístění stánků v prostoru akce, případně vyjasnili nějaké nesrovnalosti. Termín schůzky je úterý 15.5.2018, sejdeme se v 16 hodin u hlavní brány Výstaviště z Husovy tř. Po schůzce vždy všem účastníkům akce rozešleme zápis na e-mail. 

Pozvanka-stab-15-5-2018-bambifest

MÁME ZÁJEM BÝT V TÝMU ORGANIZÁTORŮ - ŠTÁBU BAMBIFESTU

BAMBIFEST hledá dobrovolníky do týmu organizátorů.  Pokud by jste měli zájem se  podílet na akci, jsme velmi potěšeni, kontaktujte nás  http://budejovice.bambifest.cz/kontakty.

OMLUVENKY PRO ORGANIZÁTORY DO ŠKOLY

Organizátoři akce si mohou vyzvenout omluvenku do školy na pátek 25.5.2018 v kanceláři RADAMBUK, napište na e-mail kancelar@radambuk.cz

Povolení vjezdu do areálu

Do prostoru akce mají organizátoři povoleno, že smí vjíždět pouze automobily s označením „BAMBIFEST– povolení vjezdu do areálu“

Označení si můžete předem vyzvednout u nás v kanceláři Husova tř. 45, Č.B. nebo přímo na místě v průběhu akce v Infobodu. Do kanceláře RADAMBUK na e-mail kancelar@radambuk.cz  zašlete do 9.5.2018 SPZ auta, které bude do areálu vjíždět, označení Vám připravíme.

 Vjezd povolen: stavba čtvrtek od 14 do 19 hodin, pátek do 7,30 hodin, v sobotu do 8,30 hodin, bourání v sobotu od 17,30 hodin.

Logo BAMBIFESTU  ke stažení

 

Pozvánka BAMBIFEST České Budějovice

Obědy pro organizátory

- V letošním roce máme opět domluveného dodavatele obědů – Michala Doska, který nám vařil v minulých letech. Přihlášku na stravu zašlete do kanceláře RADAMBUK nejpozději do 14.5.2018 do 16,00 hodin. Cena za oběd 75 Kč, úhrada v kanceláři RADAMBUK do 18.5.2018 při vyzvednutí stravenek, bez stravenky se oběd nevydává. Lze vystavit pro organizaci také na vyžádání fakturu. Stravu si vyzvednou organizátoři se stravenkou ve stánku v čase 12,00 – 13,00 hodin na plastovém talíři.

Zavazna-prihlaska-na-obedy-pro-organizatory-bambifestu

Připojení stánků na elektřinu

Prosíme organizace, spolky, které požadují v přihlášce připojení na elektřinu, aby nám zaslaly podepsaná prohlášení, kde potvrdí, že elektrické spotřebiče a zařízení používané na akci BAMBIFEST  splňují požadavky ČSN a mají platné provedené revize elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů, které stanovuje ČSN 33 1600 ed.2.

 Prohlaseni-elektrika

Prohlášení o bezpečnosti

Organizátory - provozovatele soutěží a atrakcí pro děti na akci BAMBIFEST  prosíme o podepsání a zaslání prohlašení organizátorů o dodržování  bezpečnostních pravidel při provozování soutěží a  atrakcí.

Prohlaseni-bezpecnost

Návrhy na udělení Březových lístků za práci s dětmi a mládeží

Zeleny-brezovy-listek Vážení přátelé,

byli bychom rádi, kdyby jste zvážili, zda nemáte nějakého vhodného kandidáta, jenž by si zasloužil, aby byl odměněn za práci s dětmi a mládeží, za aktivitu a ochotu věnovat čas druhým...

Podnět k udělení můžete podat kdokoli, návrh na udělení pak zpracují  nositelé BL z Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje ve spolupráci s navrhovateli (udělovací dekret,  objednání odznaku, podpisy navrhovatelů na udělovací dektrety...). Březové lístky budou předány slavnostně na akci  BAMBIFEST 2018.

Své návrhy posílejte na e- mail kancelar@radambuk.cz do 10.4.2018.

Navrhy-na-udelovani-bl-bambifest-2018

Koordinátor projektu

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Na Mýtě 1556/10

700 30 Ostrava

www.radamok.cz

Regionální pořadatel

RADAMBUK-

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.

Husova tř. 622/45

370 05 České Budějovice

kancelar@radambuk.cz

Tel. 775 644 101, 775 644 003

 www.radambuk.cz