Informace pro organizátory, prezentující organizace

MÁME ZÁJEM SE PREZENTOVAT, CO PROTO MÁME UDĚLAT?

Pokud máte zájem o prezentaci ve stánku, vyplňte přihlášku Prihlaska-prezentace-podiova-vystoupeni-bambifest

Uzávěrka přihlášek je 31.3.2020, přihlášky zašlete na e-mai kancelar@radambuk.cz. Podmínkou pro prezentaci ve stánku je, aby byla aktivní - tedy nejlépe aby umožnila dětem, nebo účastníkům se zapojit do činnosti. Tato činnost by měla co nejlépe odrážet náplň programu vaší organizace. Vaše prezentace pak bude z pohledu celé akce vnímána jako jedno ze stanovišť, které bude zařazeno do velké hry pro děti. Děti obdrží v Infobodu herní kartu, projdou jednotlivé organizace ve stáncích a plní úkoly, za které dostanou razítko do startovní karty. S vyplněnou startovní kartou se vrací do Infobodu, kde si vyberou drobnou odměnu. Karty postupují do losování o ceny na pódiu.

V případě zájmu o prezentaci na pódiu - pódiové vystoupení vyplňte přihlášku Prihlaska-prezentace-podiova-vystoupeni-bambifest

Rádi bychom pozvali co nejvíce souborů tanečních, hudebních, recitačních, dramatických, sportovních aj., které svým vystoupením obohatí, zpestří a oživí program celé akce. Jako v předchozích letech bude opět zajištěno zastřešené stabilní podium (délka 8 m, hloubka 6 m, výška 80 cm) a profesionální zvukařské vybavení. Nejde o perfektní umělecký výkon, ale o to představit se široké veřejnosti. Pro mnohé účinkující se většinou jedná o první vystoupení na pódiu před diváky. Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění přihlášky s konkrétním popisem vystoupení a zaslání nejpozději do 10.4.2020 na e-mail kancelar@radambuk.cz

Jestliže se Vaše organizace bude prezentovat jak ve stánku, tak na pódiu, je nutné vyplnit pro každou činnost přihlášku zvlášť. 

V případě přihlášení po uzávěrkách přihlášek  Vám již nemůžeme garantovat  uvedení na tištěných informačních materiálech. Pokud máte zájem přihlásit se po termínu, kontaktujte nás i přes to,  budeme situaci řešit individuálně. 

Schůzka prezentujících organizací a organizátorů akce ve stáncích se bude konat v..... od 16 hodin . To z toho důvodu, abychom plně informovali všechny zúčastněné a dali jim prostor na konkrétní dotazy, domluvili rozmístění stánků v prostoru akce, případně vyjasnili nějaké nesrovnalosti.

 Motto letošního ročníku

 

MÁME ZÁJEM BÝT V TÝMU ORGANIZÁTORŮ - ŠTÁBU BAMBIFESTU

BAMBIFEST hledá dobrovolníky do týmu organizátorů.  Pokud by jste měli zájem se  podílet na akci, jsme velmi potěšeni, kontaktujte nás  http://budejovice.bambifest.cz/kontakty.

OMLUVENKY PRO ORGANIZÁTORY DO ŠKOLY

Organizátoři akce si mohou vyzvenout omluvenku do školy na pátek 29.5.2020 v kanceláři RADAMBUK, napište na e-mail kancelar@radambuk.cz

Povolení vjezdu do areálu

 

Logo BAMBIFESTU  ke stažení

 

Pozvánka BAMBIFEST České Budějovice

 

Obědy pro organizátory

- V letošním roce máme opět domluveného dodavatele obědů – Michala Doska, který nám vařil v minulých letech. Přihlášku na stravu zašlete do kanceláře RADAMBUK nejpozději do . Cena za oběd 80 Kč, úhrada v kanceláři RADAMBUK do  při vyzvednutí stravenek, bez stravenky se oběd nevydává. Lze vystavit pro organizaci také na vyžádání fakturu. Stravu si vyzvednou organizátoři se stravenkou ve stánku v čase 12,00 – 12,45 hodin v plastovém talíři. Zavazna-prihlaska-na-obedy-pro-organizatory-bambifestu

 

Připojení stánků na elektřinu

Prosíme organizace, spolky, které požadují v přihlášce připojení na elektřinu, aby nám zaslaly podepsaná prohlášení, kde potvrdí, že elektrické spotřebiče a zařízení používané na akci BAMBIFEST  splňují požadavky ČSN a mají platné provedené revize elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů, které stanovuje ČSN 33 1600 ed.2.

 Prohlaseni-elektrika-bambi-2020

 

Prohlášení o bezpečnosti

Organizátory - provozovatele soutěží a atrakcí pro děti na akci BAMBIFEST  prosíme o podepsání a zaslání prohlašení organizátorů o dodržování  bezpečnostních pravidel při provozování soutěží a  atrakcí.

 Prohlaseni-bezpecnost-soutezni-discipliny

Návrhy na udělení Březových lístků za práci s dětmi a mládeží

Zeleny-brezovy-listek Vážení přátelé,

byli bychom rádi, kdyby jste zvážili, zda nemáte nějakého vhodného kandidáta, jenž by si zasloužil, aby byl odměněn za práci s dětmi a mládeží, za aktivitu a ochotu věnovat čas druhým...

Podnět k udělení můžete podat kdokoli, návrh na udělení pak zpracují  nositelé BL z Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje ve spolupráci s navrhovateli (udělovací dekret,  objednání odznaku, podpisy navrhovatelů na udělovací dektrety...). Březové lístky budou předány slavnostně na akci  BAMBIFEST 2020.

Své návrhy posílejte na e- mail kancelar@radambuk.cz do 10.4.2020.

Repice3_2P1260838

Koordinátor projektu

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Na Mýtě 1556/10

700 30 Ostrava

www.radamok.cz

Regionální pořadatel

RADAMBUK-

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.

Husova tř. 622/45

370 05 České Budějovice

kancelar@radambuk.cz

Tel. 775 644 101, 775 644 003

 www.radambuk.cz