O BAMBIFESTu

 BAMBIFEST v Českých Budějovicích pořádá RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.

Kdo jsme?

Nezisková organizace. Zastřešujeme spolky dětí a mládeže Jihočeského kraje a působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26.1.2001.  Od 3.4.2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE. RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce BAMBIFEST, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz a provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Co je BAMBIFEST?

 • BAMBIFEST je pokračováním úspěšné akce Bambiriáda, Bamboška. Jedná se o akci, zaměřenou na prezentaci činnosti dětských a mládežnických spolků a dalších organizací, keré organizují volný čas dětí a mládeže a  prezentaci kulturních a uměleckých činností.
 • BAMBIFEST navštěvují tisíce návštěvníků, zejména dětí, jejich rodičů a prarodičů.
 • BAMBIFEST umožňuje dětem a mládeži vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu. Děti a mládež se pak mohou rozhodnout, jaká činnost je nejvíce zaujala a té se zkusit věnovat. 
 • BAMBIFEST přináší zvýšení povědomí veřejnosti o nabízených aktivitách v blízkém okolí a zvýšení zájmu dětí a mládeže o jejich pravidelné navštěvování.
 • BAMBIFEST je jako dětská akce zásadně bez prodeje alkoholu a bez kouření.
 • Vstup na akci je zdarma.
 • Pořadatel RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. je nezisková, nevýdělečná organizace. Všichni pořadatelé pracují na akci  dobrovolnicky. Všechny finanční prostředky, které se podaří získat, jsou použity na  zajištění akce.
 • Od roku 2017 je BAMBIFEST v Českých Budějovicích součástí celostátního projektu, který sdružuje několik pořadatelů v různých městech České republiky. Více o celostátním přesahu na www.bambifest.cz .

Spolkům, organizacím pracujícím s dětmi a mládeží nabízíme:

 • prostor pro prezentaci své činnosti ve stánku,
 • možnost vystoupení na pódiu,
 • možnost moderovaných vstupů v průběhu akce,
 • šanci představit se široké veřejnosti.

Partnerům a sponzorům BAMBIFEST nabízí:

 • umístění loga na plakátech a dalších materiálech,
 • umístění loga na pódiu přímo v areálu akce,
 • možnost prezentační akce na pódiu,
 • realizaci informační akce, předvedení produktů, apod.

 Dsc_0005_2

Dsc_0195_3Dsc_0311_2Dsc_0407_2

Dsc_0842_3Dsc_0851Dsc_0947

 

Koordinátor projektu

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Na Mýtě 1556/10

700 30 Ostrava

www.radamok.cz

Regionální pořadatel

RADAMBUK-

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.

Husova tř. 622/45

370 05 České Budějovice

kancelar@radambuk.cz

Tel. 775 644 101, 775 644 003

 www.radambuk.cz