Informace pro organizátory, prezentující organizace

BAMBIFEST 2024

 

MÁME ZÁJEM SE PREZENTOVAT, CO PROTO MÁME UDĚLAT?

Dsc_0165_2 Pokud máte zájem o prezentaci ve stánku, vyplňte přihlášku Prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest-2024

Uzávěrka přihlášek je 20.4.2024přihlášky zašlete na e-mai kancelar@radambuk.cz. Podmínkou pro prezentaci ve stánku je, aby byla aktivní - tedy nejlépe aby umožnila dětem, nebo účastníkům se zapojit do činnosti. Tato činnost by měla co nejlépe odrážet náplň programu vaší organizace. Vaše prezentace pak bude z pohledu celé akce vnímána jako jedno ze stanovišť, které bude zařazeno do velké hry pro děti. Děti obdrží v Infobodu herní kartu, projdou jednotlivé organizace ve stáncích a plní úkoly, za které dostanou razítko do startovní karty. S vyplněnou startovní kartou se vrací do Infobodu, kde si vyberou drobnou odměnu. Karty postupují do losování o ceny na pódiu. Veškeré aktivity na akci mají děti zdarma. 

Dsc_0364 V případě zájmu o prezentaci na pódiu - pódiové vystoupení vyplňte přihlášku  

Rádi bychom pozvali co nejvíce souborů tanečních, hudebních, recitačních, dramatických, sportovních aj., které svým vystoupením obohatí, zpestří a oživí program celé akce. Jako v předchozích letech bude opět zajištěno zastřešené stabilní podium (délka 8 m, hloubka 6 m, výška 80 cm) a profesionální zvukařské vybavení. Nejde o perfektní umělecký výkon, ale o to představit se široké veřejnosti. Pro mnohé účinkující se většinou jedná o první vystoupení na pódiu před diváky. Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění přihlášky s konkrétním popisem vystoupení a zaslání nejpozději do 1.5.2024 na e-mail kancelar@radambuk.cz

Jestliže se Vaše organizace bude prezentovat jak ve stánku, tak na pódiu, je nutné vyplnit pro každou činnost přihlášku zvlášť. 

V případě přihlášení po uzávěrkách přihlášek  Vám již nemůžeme garantovat  uvedení na tištěných informačních materiálech. Pokud máte zájem přihlásit se po termínu, kontaktujte nás i přes to,  budeme situaci řešit individuálně. 

MÁME ZÁJEM BÝT V TÝMU ORGANIZÁTORŮ - ŠTÁBU BAMBIFESTU

RADAMBUK hledá dobrovolníky do týmu organizátorů.  Pokud byste měli zájem se  podílet na akci (jeden nebo 2 dny), jsme velmi potěšeni, kontaktujte nás na emailu kancelar@radambuk.cz nebo telefonicky 775 644 003. Jedná se o pomoc při stavbě a bourání a úklidu stánků, pomoc u soutěžních disciplín pro děti a dozor u šaten. Dobrovolníci dostanou trička s logem akce, teplý oběd a odnesou si dobrý pocit z toho, že udělali dobrou věc pro druhé.

Udělování Březových lístků

01 Vážení přátelé,

byli bychom rádi, kdybyste zvážili, zda nemáte ve své organizaci nějakého vhodného kandidáta, jenž by si zasloužil, aby byl odměněn za práci s dětmi a mládeží, za aktivitu a ochotu věnovat čas druhým...odznakem Březového lístku.

Podnět k udělení můžete podat kdokoli, návrh na udělení pak zpracují  nositelé Březového lístku z Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje ve spolupráci s navrhovateli (udělovací dekret,  objednání odznaku, podpisy navrhovatelů na udělovací dektrety...). V příloze posíláme formulář.

Březové lístky budou předány slavnostně na akci  BAMBIFEST 2024 v sobotním dopoledni.

Své návrhy posílejte na e- mail kancelar@radambuk.cz do 30.4.2024.

https://www.brezovylistek.cz/pravidla-udelovani/

 

Prohlášení o bezpečnosti disciplín a revize elektrických spotřebičů

Prohlaseni-elektrika-bambi-2024

Přihláška na oběd pro organizátory

 

 

Povolení vjezdu do areáludo prostoru akce máme povoleno, že smí vjíždět pouze automobily s označením „BAMBIFEST– povolení vjezdu do areálu“.

Označení si můžete předem vyzvednout v kanceláři RADAMBUKu Husova tř. 45, Č.B. nebo přímo na místě v průběhu akce v Infobodu.

Do kanceláře RADAMBUK na e-mail kancelar@radambuk.cz zašlete do 5.5.2024 SPZ auta, které bude do areálu vjíždět, označení Vám připravíme.

Vjezd do areálu akce povolen:

stavba pátek od 8,00-12,00 hodin, pak po 18. hodině,

v sobotu do 8,30 hodin, bourání v sobotu od 17,30 hodin.

Z auta je nutné vyložit, naložit materiál a prostor akce opustit, zaparkovat v Parkovacím domě u Sportovní haly.

Prosíme i při vjezdu do areálu akce, auta nechte stát na asfaltu, nevjíždějte a neparkujte na trávníku!!!

Ceník Parkovacího domu Stromovka

 

1. hodina

2. a další hodina

Max. sazba

Pracovní den 06 - 20 hod.

zdarma

20,- Kč

100,- Kč za 24 hod.

Noc 20 - 06 hod., SO+NE, svátek

zdarma

10,- Kč

50,- Kč

Koordinátor projektu

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Na Mýtě 1556/10

700 30 Ostrava

www.radamok.cz

Regionální pořadatel

RADAMBUK-

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.

Husova tř. 622/45

370 05 České Budějovice

kancelar@radambuk.cz

Tel. 775 644 101, 775 644 003

 www.radambuk.cz