Informace pro organizátory, prezentující organizace

BAMBIFEST 2023

MÁME ZÁJEM SE PREZENTOVAT, CO PROTO MÁME UDĚLAT?

Dsc_0165_2 Pokud máte zájem o prezentaci ve stánku, vyplňte přihlášku Prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest-2023

Uzávěrka přihlášek je 20.4.2023přihlášky zašlete na e-mai kancelar@radambuk.cz. Podmínkou pro prezentaci ve stánku je, aby byla aktivní - tedy nejlépe aby umožnila dětem, nebo účastníkům se zapojit do činnosti. Tato činnost by měla co nejlépe odrážet náplň programu vaší organizace. Vaše prezentace pak bude z pohledu celé akce vnímána jako jedno ze stanovišť, které bude zařazeno do velké hry pro děti. Děti obdrží v Infobodu herní kartu, projdou jednotlivé organizace ve stáncích a plní úkoly, za které dostanou razítko do startovní karty. S vyplněnou startovní kartou se vrací do Infobodu, kde si vyberou drobnou odměnu. Karty postupují do losování o ceny na pódiu. Veškeré aktivity na akci mají děti zdarma. 

Dsc_0364 V případě zájmu o prezentaci na pódiu - pódiové vystoupení vyplňte přihlášku  Prihlaska-prezentace-podiova-vystoupeni-bambifest-2022

Rádi bychom pozvali co nejvíce souborů tanečních, hudebních, recitačních, dramatických, sportovních aj., které svým vystoupením obohatí, zpestří a oživí program celé akce. Jako v předchozích letech bude opět zajištěno zastřešené stabilní podium (délka 8 m, hloubka 6 m, výška 80 cm) a profesionální zvukařské vybavení. Nejde o perfektní umělecký výkon, ale o to představit se široké veřejnosti. Pro mnohé účinkující se většinou jedná o první vystoupení na pódiu před diváky. Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění přihlášky s konkrétním popisem vystoupení a zaslání nejpozději do 1.5.2022 na e-mail kancelar@radambuk.cz

Jestliže se Vaše organizace bude prezentovat jak ve stánku, tak na pódiu, je nutné vyplnit pro každou činnost přihlášku zvlášť. 

V případě přihlášení po uzávěrkách přihlášek  Vám již nemůžeme garantovat  uvedení na tištěných informačních materiálech. Pokud máte zájem přihlásit se po termínu, kontaktujte nás i přes to,  budeme situaci řešit individuálně. 

MÁME ZÁJEM BÝT V TÝMU ORGANIZÁTORŮ - ŠTÁBU BAMBIFESTU

BAMBIFEST hledá dobrovolníky do týmu organizátorů.  Pokud by jste měli zájem se  podílet na akci, jsme velmi potěšeni, kontaktujte nás  http://budejovice.bambifest.cz/kontakty.

OMLUVENKY PRO ORGANIZÁTORY DO ŠKOLY

Organizátoři akce si mohou vyzvenout omluvenku do školy na pátek  v kanceláři RADAMBUK, napište na e-mail kancelar@radambuk.cz

Logo BAMBIFESTU  ke stažení

 

 

Připojení stánků na elektřinu

Prosíme organizace, spolky, které požadují v přihlášce připojení na elektřinu, aby nám zaslaly podepsaná prohlášení, kde potvrdí, že elektrické spotřebiče a zařízení používané na akci BAMBIFEST  splňují požadavky ČSN a mají platné provedené revize elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů, které stanovuje ČSN 33 1600 ed.2.

Prohlaseni-elektrika-bambi-2022

 

Prohlášení o bezpečnosti

Organizátory - provozovatele soutěží a atrakcí pro děti na akci BAMBIFEST  prosíme o podepsání a zaslání prohlašení organizátorů o dodržování  bezpečnostních pravidel při provozování soutěží a  atrakcí.

Prohlaseni-bezpecnost-soutezni-discipliny-2022

Obědy pro organizátory

Vyplněné přihlášky na obědy pro organizátory pošlete na email kancelar@radambuk.cz 

Zavazna-prihlaska-na-obedy-pro-organizatory-bambifestu-zari-2020_2

Povolení vjezdu do areálu

Do prostoru akce máme povoleno, že smí vjíždět pouze automobily s označením .Označení si můžete předem vyzvednout v kanceláři RADAMBUKu Husova tř. 45, Č.B. nebo přímo na místě v průběhu akce v Infobodu.

 Do kanceláře RADAMBUK na e-mail kancelar@radambuk.cz zašlete do 5.5.2023 SPZ auta, které bude do areálu vjíždět, označení Vám připravíme.

 Vjezd povolen: stavba pátek od 8 do 12 hodin, pak po 18. hodině, v sobotu do 8,30 hodin, bourání v sobotu od 17,30 hodin.

 Z auta je nutné vyložit, naložit materiál a prostor akce opustit, zaparkovat na parkovišti na Dlouhé louce, parkování zdarma, proti Výstavišti. Prosíme i při vjezdu do areálu akce, auta nechte stát na asfaltu, nevjíždějte a neparkujte na trávníku!!!

Parkoviste

Návrhy na udělení Březových lístků za práci s dětmi a mládeží

Zeleny-brezovy-listek Vážení přátelé,

byli bychom rádi, kdyby jste zvážili, zda nemáte nějakého vhodného kandidáta, jenž by si zasloužil, aby byl odměněn za práci s dětmi a mládeží, za aktivitu a ochotu věnovat čas druhým...

Podnět k udělení můžete podat kdokoli, návrh na udělení pak zpracují  nositelé BL z Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje ve spolupráci s navrhovateli (udělovací dekret,  objednání odznaku, podpisy navrhovatelů na udělovací dektrety...). Březové lístky budou předány slavnostně na akci  BAMBIFEST 2021.

Své návrhy posílejte na e- mail kancelar@radambuk.cz do 1.9.2021.

Dsc_0027Dsc_0172

Koordinátor projektu

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Na Mýtě 1556/10

700 30 Ostrava

www.radamok.cz

Regionální pořadatel

RADAMBUK-

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.

Husova tř. 622/45

370 05 České Budějovice

kancelar@radambuk.cz

Tel. 775 644 101, 775 644 003

 www.radambuk.cz